bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-35/DOIB/2018


Dostawa systemu wymuszonego obiegu powietrza do maski pgaz.

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35100000-5 (Urządzenia awaryjne i zabezpieczające)
Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 19.09.2018 r. o godz. 9:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2018-09-11 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-09-11 13:29 Ostatnia zmiana: 2018-09-11 16:24