bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-41/2018


Modyfikacja systemu radiowego specjalnego na platformie mobilnej.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08-10-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32570000-9 (urządzenia łączności).
45314000-1 (instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2018-09-28 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-09-28 09:55 Ostatnia zmiana: 2018-11-26 16:13