bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-41/DOIB/2017


Dostawa celownika Night Force

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 418 000 euro
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38636000-2 (Przyrządy optyczne);
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do dn. 16.10.2017 r. godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2017-10-07 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-10-07 08:49 Ostatnia zmiana: 2017-11-03 14:34

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa