bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-43/DOIB/2017


Dostawa tłumików

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 418 000 euro
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
353 40000-9 - Części broni palnej i amunicja)
Termin otwarcia wniosków upływa w dniu 20.10.2017 r. o godz. 10:00
Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2017-10-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-10-12 13:50 Ostatnia zmiana: 2017-11-09 14:11

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa