bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-49/2017


Dostawa produktów farmaceutycznych i artykułów medycznych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33600000-6 (produkty farmaceutyczne);
33141000-0 (jednorazowe nie chemiczne artykuły medyczne);
Zmiana terminu składania ofert:
- Część (zadanie) nr 3, 4 i 5 na dzień 03.11.2017 r. godz. 09:00.
- Część (zadanie) nr 1 i 2 na dzień 06.11.2017 r. godz. 09:00.

Zaktualizowano "Instrukcję dla wykonawców", "Opis przedmiotu zamówienia", "Formularz oferty".

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.F. Czas wytworzenia: 2017-10-19 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-10-19 13:15 Ostatnia zmiana: 2017-11-09 13:05

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa