bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-50/2017


Dostawa odbiorników GPS.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-11-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38112100-4 (Odbiorniki i nawigacje GPS)
Zmiana terminu składania ofert: 16.11.2017 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.F. Czas wytworzenia: 2017-11-03 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-11-03 11:52 Ostatnia zmiana: 2017-11-16 14:18

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa