bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-51/2017


Dostawa przenośnych terminali satelitarnych i modemów satelitarnych oraz ich integracja w systemie teleinformatycznym i satelitarnym.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-12-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32531000-4 (Urządzenia łączności satelitarnej)
W dniu 27.11.2017 r. dokonano zmiany Opisu przedmiotu zamówienia, Wykazu osób.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.F. Czas wytworzenia: 2017-11-07 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-11-07 11:30 Ostatnia zmiana: 2017-12-18 10:37

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa