bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 07-ZP-RB-03-17


Wykonanie remontu ogrodzenia zewnętrznego kompleksu – etap I, ul. Ku Słońcu 33A

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-04-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota DUDEK Czas wytworzenia: 2017-03-16 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-16 09:40 Ostatnia zmiana: 2017-04-18 13:25

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa