bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 09-ZP-RB-03-17


Wykonanie remontu kuchni wojskowej w ramach dostosowania do przepisów WOMP – etap I – parter, ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-04-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota DUDEK Czas wytworzenia: 2017-03-16 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-16 11:03 Ostatnia zmiana: 2017-03-22 14:59

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa