bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 14-ZP-03-17


Zakup i dostawa środków do higieny osobistej oraz środków do utrzymana czystości

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17-03-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska Czas wytworzenia: 2017-03-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-08 14:19 Ostatnia zmiana: 2017-05-08 15:13

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa