bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 14-ZP-RB-04-17


Wykonanie remontu bram garażowych w budynku nr 71, gm. Kobylanka Bielkowo

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09-05-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota DUDEK Czas wytworzenia: 2017-04-03 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-03 13:03 Ostatnia zmiana: 2017-05-10 14:02

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa