bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 15-ZP-03-17


Zakup i dostawa tablic informacyjnych, pomocniczych, nalepek oraz flag

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21-03-2017
ZMIANA terminu : 21.03.2017r. godz. 10:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna STEFAŃSKA Czas wytworzenia: 2017-03-10 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-10 12:27 Ostatnia zmiana: 2017-03-30 11:29

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa