bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 16-ZP-RB-04-17


Remont instalacji elektrycznej z montażem wyłączników przeciwpożarowych: Szczecin Podjuchy, Stargard

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11-05-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2017-04-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-12 15:03 Ostatnia zmiana: 2017-05-12 11:13

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa