bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 17-ZP-RB-04-17


Wykonanie remontu pomieszczeń wewnątrz budynku nr 6, 72-132 Mosty, gm. Goleniów

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-05-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota DUDEK Czas wytworzenia: 2017-04-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-20 15:13 Ostatnia zmiana: 2017-05-16 14:53

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa