bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 19-ZP-03-17


Wykonanie usługi konserwacyjnej urządzeń i instalacji myjni pojazdów kołowych i gąsienicowych w Jednostkach w Szczecinie, Stargardzie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12-04-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna STEFAŃSKA Czas wytworzenia: 2017-03-31 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2017-03-31 11:03 Ostatnia zmiana: 2017-04-26 08:34

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa