bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 23-ZP-RB-06-17


remont dachu i elementów zewnętrznych w budynku nr 104, 72-132 Mosty, gm. Goleniów.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota DUDEK Czas wytworzenia: 2017-06-02 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-06-02 10:10 Ostatnia zmiana: 2017-06-26 14:53

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa