bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 26-ZP-04-17


Dostawy paliw do kotłowni własnych na II półrocze 2017 r, tj. oleju napędowego grzewczego, węgla kamiennego (miał II A), będących na zaopatrzeniu 15 WOG Szczecin

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska- Krysztofiak Czas wytworzenia: 2017-04-21 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-21 12:53 Ostatnia zmiana: 2017-06-20 13:12

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa