bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 33-ZP-RB-09-17


Remont instalacji elektrycznej z montażem wyłączników przeciwpożarowych: Szczecin, Szczecin Podjuchy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25-09-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2017-09-07 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-09-07 14:42 Ostatnia zmiana: 2017-09-28 15:17

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa