bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 35-ZP-06-17


Dostawa materiałów , produktów i wyposażenia do usuwania skutków wycieków substancji niebezpieczniejszych na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska- Krysztofiak Czas wytworzenia: 2017-06-05 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-06-05 14:15 Ostatnia zmiana: 2017-06-28 13:30

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa