bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 37-ZP-06-17


Zakup i dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych i sanitarnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska- Krysztofiak Czas wytworzenia: 2017-06-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-12 15:12 Ostatnia zmiana: 2017-07-07 14:07

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa