bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 40-ZP-07-17


Zakup i dostawa sportowych przedmiotów umundurowania , obuwia , oraz przyborów do higieny osobistej dla instytucji i jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-08-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2017-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-07-03 12:13 Ostatnia zmiana: 2017-09-05 13:04

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa