bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 41-ZP-07-17


Naprawa kontenerów medycznych na podwoziu IVECO I SCAM

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-07-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna STEFAŃSKA Czas wytworzenia: 2017-07-10 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-07-10 16:04 Ostatnia zmiana: 2017-07-26 08:07

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa