bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 43-ZP-07-17


Usługi sprzątania pomieszczeń wewnętrznych , budynków ,zewnętrznych powierzchni utwardzonych oraz utrzymanie terenów zielonych w obiektach administrowanych przez 15 WOG w Szczecinie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-08-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska Czas wytworzenia: 2017-07-14 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2017-07-14 14:52 Ostatnia zmiana: 2017-10-26 13:04

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa