bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 55-ZP-08-17


Zakup i dostawa sprzętu sieciowego, sprzętu teleinformatycznego, akcesoriów sieciowych i komputerowych elektrotechnicznych, pielęgnacyjnych oraz opon do wózków przewożących sprzęt dla jednostek i instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG w Szczecinie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11-09-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2017-08-31 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-08-31 14:23 Ostatnia zmiana: 2017-09-29 10:51

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa