bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 67-ZP-10-17


Wycinka oraz frezowanie drzew na terenach administrowanych przez 15 WOG w Szczecinie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-10-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Klaudia Fabisińska Czas wytworzenia: 2017-10-03 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-03 15:12 Ostatnia zmiana: 2017-10-25 13:08

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa