bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 68-ZP-10-17


Dostawa środków do konserwacji i dezynfekcji sprzętu sportowego oraz taśm ostrzegawczych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13-10-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna STEFAŃSKA Czas wytworzenia: 2017-10-04 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-04 14:17 Ostatnia zmiana: 2017-11-08 14:43

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa