bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 69-ZP-10-17


Opracowanie, wdrożenie i prowadzenie programu zwalczania szkodników dla obiektów infrastruktury żywnościowej oraz przeprowadzenia zabiegów dezynsekcji i deratyzacji (DDD) w pozostałych obiektach na terenie jednostek, instytucji i obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie działania 15 WOG Szczecin

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-10-2017
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 23.10.2017r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Stefańska Czas wytworzenia: 2017-10-11 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-11 14:19 Ostatnia zmiana: 2017-11-29 14:32

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa