bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 89-ZP-11-17


Usługa medyczna obejmującą profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, dodatkowe sanitarno-epidemiologiczne, badania diagnostyczne, badania laboratoryjne, badania radiologiczne, konsultacyjne specjalistyczne) oraz wynikające z odrębnych ustaw badania kierowców i kandydatów na kierowców oraz badanie osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dla żołnierzy zawodowych i pracowników RON 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a także żołnierzy zawodowych i pracowników RON jednostek oraz instytucji będących na zaopatrzeniu 15 WOG

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-11-2017

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Klaudia Fabisińska Czas wytworzenia: 2017-11-21 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2017-11-21 17:57 Ostatnia zmiana: 2017-12-13 14:34

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa