bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4340 Szczecin
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 93-ZP-12-17


Zakup i dostawa warzyw gr I i gr II oraz owoców gr I i gr II

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-12-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2017-12-05 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-12-05 14:54 Ostatnia zmiana: 2017-12-05 14:54

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa