bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/08/2017


Zakup i dostawa tonerów, tuszy i materiałów eksploatacyjnych.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna BOROWSKA Czas wytworzenia: 2017-06-06 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-06-06 15:16 Ostatnia zmiana: 2017-07-12 10:48

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642