bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/08/2018


Zakup i dostawa nośników do przechowywania danych oraz urządzeń sieciowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29-06-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna BOROWSKA Czas wytworzenia: 2018-06-19 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-06-19 13:07 Ostatnia zmiana: 2018-07-18 12:58