bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/10/2018


zakup i dostawa zegarków i urządzeń podobnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05-07-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna BOROWSKA Czas wytworzenia: 2018-06-25 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-06-25 14:37 Ostatnia zmiana: 2018-07-17 11:03