bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/12/2018


zakup i dostawa systemu podwieszania tary desantowej oraz zestawu oświetleniowego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-09-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona ARONOWICZ-KERSCHBAUM Czas wytworzenia: 2018-09-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-09-03 14:00 Ostatnia zmiana: 2018-10-25 14:20