bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/13/2018


Zakup i dostawa wyposażenia akcesoryjnego radiostacji - zestawy mikrofonowo - słuchawkowe

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 10-09-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Justyna BOROWSKA Czas wytworzenia: 2018-08-30 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-08-30 13:37 Ostatnia zmiana: 2018-09-24 12:50