bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/14/2018


zakup i dostawa balistyki do kamizelki taktycznej w ilości 140 sztuk

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12-09-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna GOŁOSZ Czas wytworzenia: 2018-09-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-09-03 12:11 Ostatnia zmiana: 2018-10-05 13:24