bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 4724 Kraków
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: ZP/OiB/01/2017


Ochrona osób i mienia realizowana w obiektach wojskowych: kompleks wojskowy K-8109, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków oraz kompleks wojskowy K-5066; ul. Praska 70, 30-901 Kraków

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Termin składania wniosków: 10.04.2017 r. do godz. 10:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Aronowicz-Kerschbaum Czas wytworzenia: 2017-03-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-08 13:49 Ostatnia zmiana: 2017-07-17 09:52

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642