bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 19/DWSZdr/17»
  Usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych na potrzeby organizacji długoterminowego szkolenia dla psychologów wojskowych oraz opracowanie programów do prowadzenia zajęć i materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby środowiska wojskowego (żołnierze, pracownicy wojska, weterani działań poza granicami państwa i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, ich rodziny oraz rodziny żołnierzy poległych w trakcie działań poza granicami państwa)
  13-10-2017
 • Postępowanie nr 48/ZP/17»
  Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON
  11-10-2017
 • Postępowanie nr 35/ZP/17»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie i remoncie łazienek w budynku nr 1 przy ul. Filtrowej 2/4 w Warszawie
  05-10-2017
 • Nr referencyjny: 41/ZP/17»
  Usługa odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów z separatora tłuszczu z kompleksów Urzędu MON w Warszawie
  15-09-2017
 • Nr referencyjny: 17/DA/17»
  Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków urzędu MON usytuowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Klonowej 1 oraz ul. Klonowej 2 w Warszawie
  13-09-2017
 • Nr referencyjny: 33/ZP/17»
  Miernik impulsowego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego
  13-09-2017
 • Postępowanie nr 40/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VI części
  09-09-2017
 • Nr referencyjny: 03/2017/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 r.
  28-08-2017
 • Nr referencyjny: 32/ZP/17»
  Robota budowlaną polegająca na przebudowie pomieszczeń na potrzeby archiwum
  24-08-2017