bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 20/DWSZdr/17»
  Świadczenie usług edukacyjnych z profilaktyki zdrowotnej w jednostkach wojskowych – II części
  13-11-2017
 • Postępowanie nr 21/ZLP4SG/17»
  Świadczenie usługi konferencyjnej na potrzeby organizacji konferencji nt. Funkcjonowanie systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju
  07-11-2017
 • Postępowanie nr 43/ZP/17»
  Dostawa i montaż projektorów do rzutowania obrazów na elewacje budynków
  06-11-2017
 • Postępowanie nr 51/ZP/17»
  Zakup i dostawa 54 szt. pojemników z masą tlenotwórczą do urządzenia URK-1, przeznaczonego do regeneracji powietrza w pomieszczeniach zamkniętych, izolowanych od atmosfery zewnętrznej, oraz odbiór i unieszkodliwienie 108 szt. zużytych pojemników
  31-10-2017
 • Postępowanie nr 48/ZP/17»
  Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON
  11-10-2017
 • Nr referencyjny: 41/ZP/17»
  Usługa odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów segregowanych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów z separatora tłuszczu z kompleksów Urzędu MON w Warszawie
  15-09-2017
 • Nr referencyjny: 17/DA/17»
  Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków urzędu MON usytuowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Klonowej 1 oraz ul. Klonowej 2 w Warszawie
  13-09-2017
 • Postępowanie nr 40/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VI części
  09-09-2017
 • Nr referencyjny: 03/2017/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 r.
  28-08-2017