bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 12/ZP/18»
  Świadczenie usługi wynajmu sal wraz z usługą konferencyjną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji międzynarodowego sympozjum naukowego „Rola i miejsce Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w systemie obronnym państwa w latach 1918-2018” realizowanego przez Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 30 maja 2018 roku
  20-04-2018
 • Nr referencyjny: 16/ZP/18»
  Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modyfikacją sprzętu informatyki
  17-04-2018
 • Postępowanie nr 11/ZP/18»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
  17-04-2018
 • Postępowanie nr: 14/ZP/18»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości – VIII części
  17-04-2018
 • Postępowanie nr 15/DNiSW/18»
  Przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka angielskiego, realizowanego dla żołnierzy zawodowych Urzędu MON
  12-04-2018
 • Postępowanie nr 10/ZP/18»
  Dostawa tabliczek tożsamości
  30-03-2018
 • Postępowanie nr 7/DNiSW/18»
  Przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka angielskiego, realizowanego dla żołnierzy zawodowych Urzędu MON
  21-03-2018
 • Postępowanie nr 5/ZP/18»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Sztabu Generalnego WP w związku z obchodami w 2018 roku 100. Rocznicy odzyskania niepodległości – XII części
  20-03-2018
 • Nr referencyjny: 8/ZP/18»
  Wykonanie rozbudowy systemów alarmowych w kompleksie wojskowym zlokalizowanym w Warszawie
  16-03-2018