bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr: 5/ZP/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na badanie sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2016 r.
  23-02-2017
 • Postępowanie nr 1/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VII części
  08-02-2017
 • Nr referencyjny: 2/ZP/17»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych
  30-01-2017
 • Postępowanie nr 64/ZP/16»
  Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatyki oraz naprawą sprzętu kserograficznego – II części
  23-01-2017
 • Postępowanie nr 62/ZP/16»
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego
  27-12-2016
 • Postępowanie nr 63/ZP/16»
  Przeprowadzenie szkolenia obronnego kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej oraz osób wskazanych w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1829)
  21-12-2016
 • Postępowanie nr 66/ZP/16»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – III części
  12-12-2016
 • Postępowanie nr: 5/DA/16 »
  Wykonywanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w stacji uzdatniania wody znajdującej się w budynku nr 2 w kompleksie przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
  16-08-2016
 • Postępowanie nr 50/ZP/16»
  Wykonanie konserwacji oraz przeglądu technicznego elementów systemów i urządzeń alarmowych (ochrony technicznej) w obiektach Urzędu Ministra Obrony Narodowej
  28-07-2016
 • 1
 • 2