bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - rok: 2016
 • Postępowanie nr 62/ZP/16»
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego
  27-12-2016
 • Postępowanie nr: 5/DA/16 »
  Wykonywanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w stacji uzdatniania wody znajdującej się w budynku nr 2 w kompleksie przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
  16-08-2016
 • Postępowanie nr 45/ZP/16»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek
  20-07-2016
 • Postępowanie nr 36/ZP/16»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu rozbudowy systemów ochrony technicznej, dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz wykonaniu wartowni i depozytu broni w kompleksie wojskowym w Warszawie
  05-07-2016