bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - rok: 2017
 • Postępowanie nr 12/ZP/17»
  Dostawa materiałów do wytwarzania i napraw sprzętu kwaterunkowego - płyty meblowe i materiały drewnopochodne oraz materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branży budowlano-wykończeniowej - II części
  16-03-2017
 • Postępowanie nr 65/ZP/16»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
  14-03-2017
 • Postępowanie nr 5/ZP/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na badanie sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2016 r.
  23-02-2017
 • Postępowanie nr 1/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VII części
  08-02-2017
 • Postępowanie nr 64/ZP/16»
  Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatyki oraz naprawą sprzętu kserograficznego – II części
  23-01-2017