bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - rok: 2018
 • Nr referencyjny: 51/ZP/18»
  Wykonanie remontu węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
  28-12-2018
 • Nr referencyjny: 50/ZP/18»
  Wykonanie roboty budowlanej pn. Modernizacja elewacji, więźby dachowej oraz montaż systemu podgrzewania rynien i rur spustowych na budynku nr 9, ul. Rakowiecka 2, Warszawa
  28-12-2018
 • Nr referencyjny: 46/ZP/18»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 1 i 1B wraz z wykonaniem robót towarzyszących budynku nr 1, 1A, 1B i 5 przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
  14-12-2018
 • Nr referencyjny: 48/ZP/18»
  Zaprojektowanie i wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie nawierzchni dróg i placów przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
  13-12-2018
 • nr referencyjny: 44/ZP/18»
  Dostawa materiałów promujących Wojsko Polskie – VI części
  05-12-2018
 • Postępowanie nr: 40/ZP/18»
  Usługa konferencyjna na potrzeby organizacji konferencji nt. „FUNKCJONOWANIE SYSTEMU HNS W JEDNOSTKACH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH MON ORAZ ELEMENTACH POZAMILITARNYCH SYSTEMU OBRONNEGO KRAJU”
  19-10-2018
 • Postępowanie nr: 37/ZP/18»
  przeprowadzenie badania naukowego nt. „NOWE TECHNOLOGIE DIAGNOSTYCZNE NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI - NANOBIODETEKTORY DO DETEKCJI BACILLUS ANTHRACIS”
  17-10-2018
 • Postępowanie nr: 41/ZP/18»
  Usługa sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego (powierzchnia zewnętrzna utwardzona oraz pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni) w kompleksach urzędu MON przy al. Niepodległości 218, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Puławskiej 4a, ul. Rakowieckiej 2 oraz ul. Klonowej 1, 2 i 6 w Warszawie – V części
  17-10-2018
 • Postępowanie nr: 30/ZP/18»
  Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych –VI części
  13-09-2018
 • 1
 • 2