bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 16/ZP/17»
  Dostawa przenośnych klimatyzatorów jednoczęściowych oraz stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych do obiektów urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej - III części
  14-06-2017
 • Nr referencyjny: 9/DWSZdr/17»
  Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych oraz edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych – VIII części
  09-06-2017
 • Postępowanie nr 29/ZP/17»
  Wykonanie oświetlanej od zewnątrz gwiazdy NATO, zamontowanej w układzie pionowym (równoległym do ściany)
  01-06-2017
 • Postępowanie nr 25/ZP/17 »
  Dostawa energii elektrycznej
  01-06-2017
 • Postępowanie nr 11/ZP/17»
  Organizacja stoiska promocyjnego MON podczas targów przemysłu obronnego w 2017 roku
  26-05-2017
 • Postępowanie nr 13/ZP/17»
  Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej oraz okuć budowlanych i meblowych, elektroinstalacyjno-oświetleniowej oraz tarcicy – V części
  26-05-2017
 • Postępowanie nr 18/ZP/17»
  Usługi pomocnicze wykonywane ręcznie i polegające na przemieszczaniu (załadunek i rozładunek oraz dostarczenie do odbiorcy końcowego) sprzętu i materiałów z i do magazynów oraz pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
  23-05-2017
 • Nr referencyjny: 17/ZP/17»
  Dostawa tabliczek tożsamości
  15-05-2017
 • Nr referencyjny: 4/DA/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, dla zadania nr 80116 Warszawa, Al. Niepodległości 218, „Remont węzłów sanitarnych i instalacji wod-kan, w budynku nr 4
  12-05-2017