bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 7/DNiSW/18»
  Przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka angielskiego, realizowanego dla żołnierzy zawodowych Urzędu MON
  21-03-2018
 • Postępowanie nr 5/ZP/18»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Sztabu Generalnego WP w związku z obchodami w 2018 roku 100. Rocznicy odzyskania niepodległości – XII części
  20-03-2018
 • Nr referencyjny: 8/ZP/18»
  Wykonanie rozbudowy systemów alarmowych w kompleksie wojskowym zlokalizowanym w Warszawie
  16-03-2018
 • Postępowanie nr 60/ZP/17»
  Wykonanie robót dekarsko-blacharskich na budynku nr 3 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie
  06-03-2018
 • Nr referencyjny: 6/ZP/18»
  Dostawa i montaż projektorów do rzutowania obrazów na elewacje budynków
  21-02-2018
 • Postępowanie nr 1/ZP/18»
  Dostawa i montaż projektorów do rzutowania obrazów na elewacje budynków
  07-02-2018
 • Postępowanie nr 42/ZP/17»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie telewizyjnego systemu nadzoru w kompleksie wojskowym w Warszawie
  11-12-2017
 • Postępowanie nr 50/ZP/17»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na przebudowie pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w kompleksie wojskowym w Warszawie
  11-12-2017
 • Nr referencyjny: 24/SSGWP/17»
  usługi hotelarskie, restauracyjne i konferencyjne na potrzeby Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczpospolitej Polskiej w 2018 r.
  01-12-2017