bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 03/2017/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 r.
  28-08-2017
 • Nr referencyjny: 32/ZP/17»
  Robota budowlaną polegająca na przebudowie pomieszczeń na potrzeby archiwum
  24-08-2017
 • Postępowanie nr 27/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XVII części
  16-08-2017
 • Postępowanie nr 53/ZP/16»
  Nowoczesny opatrunek oparzeniowy o składzie alternatywnym do cząsteczek srebra w zabezpieczeniu medycznym wojsk, jako pokrycie rany oparzeniowej
  11-08-2017
 • Nr referencyjny: 48/ZP/16»
  OCENA TRAFNOŚCI BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W DOBORZE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA SŁUŻBY
  24-07-2017
 • Nr referencyjny: 7/ZP/17 »
  Rozbudowa systemu kontroli dostępu (SKD), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz telewizyjnego systemu nadzoru (TSN),
  03-07-2017
 • Postępowanie nr 53/ZP/15»
  Ocena przydatności do służby na samolotach wysokomanewrowych osób z łagodnymi niedomykalnościami zastawek ujść przedsionkowo – komorowych serca, za pomocą impedancji, echokardiografii 3d i rezonansu magnetycznego, wykonywanych przed i podczas manewrów przeciążeniowych
  24-06-2017
 • Postępowanie nr 20/ZP/17»
  Robota budowlaną polegającą na modernizacji dwóch sal konferencyjnych w budynku nr 1B oraz 2, ul Rakowiecka 4A, Warszawa
  19-06-2017
 • Nr referencyjny: 4/DA/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, dla zadania nr 80116 Warszawa, Al. Niepodległości 218, „Remont węzłów sanitarnych i instalacji wod-kan, w budynku nr 4
  12-05-2017