bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr: 19/ZP/18»
  Dostawa materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branż: budowlano-wykończeniowej, hydrauliczno-sanitarnej, metalowej, okuć budowlanych i meblowych, elektroinstalacyjno-oświetleniowej oraz materiałów do wytwarzania i napraw sprzętu kwaterunkowego – płyt i obrzeży meblowych, oraz tarcicy – VI części
  20-06-2018
 • Postępowanie nr 22/ZP/18»
  Dostawa foteli gabinetowych obrotowych
  08-06-2018
 • Postępowanie nr: 18/ZP/18»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym Warszawie
  30-04-2018
 • Postępowanie nr: 13/ZP/18»
  Remont węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie, nr sprawy 13/ZP/18. 5) Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
  30-04-2018
 • Nr referencyjny: 16/ZP/18»
  Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modyfikacją sprzętu informatyki
  17-04-2018
 • Postępowanie nr 11/ZP/18»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących
  17-04-2018
 • Postępowanie nr: 14/ZP/18»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości – VIII części
  17-04-2018
 • Postępowanie nr 15/DNiSW/18»
  Przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka angielskiego, realizowanego dla żołnierzy zawodowych Urzędu MON
  12-04-2018
 • Postępowanie nr 7/DNiSW/18»
  Przeprowadzenie kursu specjalistycznego z języka angielskiego, realizowanego dla żołnierzy zawodowych Urzędu MON
  21-03-2018