bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr: 33/ZP/18»
  Wykonanie przeglądu pięcioletniego budowlanego w zakresie instalacji elektrycznych
  13-09-2018
 • Nr referencyjny: 03/2018/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej
  30-08-2018
 • Postępowanie nr: 18/ZP/18»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie systemu kontroli dostępu – budowie instalacji depozytorów kluczowych w kompleksie wojskowym Warszawie
  30-04-2018
 • Postępowanie nr: 13/ZP/18»
  Remont węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej w budynkach nr 3 i 4 przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
  30-04-2018
 • Postępowanie nr 50/ZP/17»
  Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na przebudowie pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w kompleksie wojskowym w Warszawie
  11-12-2017
 • Nr referencyjny: 17/DA/17»
  Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków urzędu MON usytuowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Klonowej 1 oraz ul. Klonowej 2 w Warszawie
  13-09-2017
 • Nr referencyjny: 03/2017/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 r.
  28-08-2017
 • Postępowanie nr 27/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XVII części
  16-08-2017
 • 1
 • 2