bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 46/ZP/16»
  Nowe technologie diagnostyczne na współczesnym polu walki - nanobiodetektory do detekcji BACILLUS ANTHRACIS
  28-08-2017
 • Nr referencyjny: 03/2017/PRASA/PN»
  Dostawa prasy krajowej i zagranicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 r.
  28-08-2017
 • Nr referencyjny: 32/ZP/17»
  Robota budowlaną polegająca na przebudowie pomieszczeń na potrzeby archiwum
  24-08-2017
 • Nr referencyjny: 38/ZP/17»
  Dostawa kompletów mebli wypoczynkowych z ławą oraz mebli stylowych
  17-08-2017
 • Postępowanie nr 27/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XVII części
  16-08-2017
 • Postępowanie nr 53/ZP/16»
  Nowoczesny opatrunek oparzeniowy o składzie alternatywnym do cząsteczek srebra w zabezpieczeniu medycznym wojsk, jako pokrycie rany oparzeniowej
  11-08-2017
 • Postępowanie nr 15/DWSZdr/17 »
  Świadczenie usług edukacyjnych na potrzeby organizacji warsztatów szkoleniowych dla psychologów wojskowych – III części
  10-08-2017
 • Postępowanie nr 24/ZP/17»
  Dostawa wraz z montażem urządzeń systemów alarmowych (TSN. SKD, SSWiN i sprzęt informatyczny wykorzystywany w SA) do Urzędu MON
  28-07-2017
 • Postępowanie nr 26/ZP/17»
  Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON
  25-07-2017