bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
  • Postępowanie nr 36/ZP/16»
    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na robotę budowlaną polegającą na wykonaniu rozbudowy systemów ochrony technicznej, dostosowaniu do wymogów bezpieczeństwa pożarowego budynków oraz wykonaniu wartowni i depozytu broni w kompleksie wojskowym w Warszawie
    05-07-2016
  • 1
  • 2