bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 4/DA/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, dla zadania nr 80116 Warszawa, Al. Niepodległości 218, „Remont węzłów sanitarnych i instalacji wod-kan, w budynku nr 4
  12-05-2017
 • Nr referencyjny: 5/DA/17»
  Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego, dla zadania 80115 Warszawa, mul. Rakowiecka 4a, „Remont węzłów sanitarnych, instalacji wod-kan, w budynkach nr 3 i 4”
  28-04-2017
 • Postępowanie nr 14/ZP/17»
  Dostawa mebli biurowych, gabinetowych, krzeseł i foteli, kompletów mebli wypoczynkowych z ławą oraz mebli stylowych – V części
  28-04-2017
 • Postępowanie nr 9/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XII części
  20-04-2017
 • Nr referencyjny: 3/DA/17»
  Wykonanie niejawnego programu inwestycji i niejawnej dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego, polegającego na rozbudowie technicznych środków wspomagających ochronę fizyczną w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
  13-04-2017
 • Postępowanie nr 8/ZP/17»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych
  13-04-2017
 • Postępowanie nr 12/ZP/17»
  Dostawa materiałów do wytwarzania i napraw sprzętu kwaterunkowego - płyty meblowe i materiały drewnopochodne oraz materiałów do konserwacji obiektów budowlanych z branży budowlano-wykończeniowej - II części
  16-03-2017
 • Postępowanie nr 62/ZP/16»
  Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego
  27-12-2016
 • Postępowanie nr: 5/DA/16 »
  Wykonywanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w stacji uzdatniania wody znajdującej się w budynku nr 2 w kompleksie przy ul. Rakowieckiej 4a w Warszawie
  16-08-2016