bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Ogłoszenia o dialogu technicznym - najnowsze:
  • 02-12-2014 r.»
    Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na usłudze w obszarze obsługi świadczeń emerytalno-rentowych realizowanych przez Wojskowe Biura Emerytalne, polegającej na rozbudowie posiadanego przez Zamawiającego modelu systemu informatycznego wykonanego w środowisku posiadanego oprogramowania narzędziowego ARIS Business Architekt for SAP, wykonaniu aplikacji pilotowej w oparciu o rozbudowany model systemu informatycznego oraz wdrożeniu wykonanej aplikacji w Wojskowym Biurze Emerytalnym w Warszawie jako modułu funkcjonalnego ZWSI RON wykonanego w technologii SAP.
    02-12-2014