bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 55/ZP/17»
  Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON znajdujące się na terenie kompleksów: Al. Niepodległości 218, ul. Rakowiecka 4a, ul. Rakowiecka 2, ul. Puławska 4a, ul. Klonowa 1, ul. Klonowa 2 oraz ul. Klonowa 6
  10-11-2017
 • Postępowanie nr 18/DWSZdr/17»
  Usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych na potrzeby organizacji szkolenia specjalistycznego polegającego na przeprowadzeniu superwizji dla psychologów wojskowych podejmujących interwencje kryzysowe wobec osób doświadczających kryzysu lub traumy”
  19-10-2017
 • Postępowanie nr 47/ZP/17»
  Roboty budowlane uzupełniające polegające na wykonaniu w budynku przy al. Niepodległości 218 w Warszawie systemu alarmowania pożarowego (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) i oświetlenia awaryjnego (OA)
  18-10-2017
 • Postępowanie nr 37/ZP/17»
  Usługi dystrybucji energii elektrycznej do punktów poboru energii, zaopatrujących w energię elektryczną budynki Urzędu MON
  18-10-2017
 • Postępowanie nr 19/DWSZdr/17»
  Usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych na potrzeby organizacji długoterminowego szkolenia dla psychologów wojskowych oraz opracowanie programów do prowadzenia zajęć i materiałów informacyjno-edukacyjnych na potrzeby środowiska wojskowego (żołnierze, pracownicy wojska, weterani działań poza granicami państwa i weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa, ich rodziny oraz rodziny żołnierzy poległych w trakcie działań poza granicami państwa)
  13-10-2017
 • Postępowanie nr 35/ZP/17»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie i remoncie łazienek w budynku nr 1 przy ul. Filtrowej 2/4 w Warszawie
  05-10-2017
 • Nr referencyjny: 10/DNiSW/2017»
  Indywidualny kurs języka angielskiego na poziomie 3 zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym STANAG 6001
  15-09-2017
 • Nr referencyjny: 33/ZP/17»
  Miernik impulsowego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie bezpieczeństwa zdrowotnego
  13-09-2017
 • Postępowanie nr 36/ZP/17»
  Zakup dwóch samochodów osobowych o nadwoziu typu SUV (samochód sportowo – użytkowy), nr sprawy 36/ZP/17 (Norfolk)
  07-09-2017