bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr: 17/ZP/18»
  Usługi społeczne i inne szczególne usługi: „przyjęcie powitalne dla uczestników warsztatów roboczych organizowanych przez Sojusznicze Dowództwo NATO ds. Transformacji”
  16-04-2018
 • Postępowanie nr 3/ZP/18»
  Badanie sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2017 r. i za 2018 r.
  27-02-2018
 • Postępowanie nr 45/ZP/17»
  Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z budynków urzędu MON usytuowanych w Warszawie, pod adresami: Al. Niepodległości 218, ul. Nowowiejska 29, ul. Rakowiecka 4a, ul. Rakowiecka 2, ul. Puławska 4a, ul. Klonowa 1, ul. Klonowa 2 oraz ul. Klonowa 6
  29-01-2018
 • Nr referencyjny: 62/ZP/17»
  Konserwacja i przeglądy techniczne urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych znajdujących się w obiektach urzędu MON – II części.
  15-01-2018
 • Postępowanie nr 56/ZP/17»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
  14-12-2017
 • Postępowanie nr 49/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa upominków okolicznościowych – IX części
  13-12-2017
 • Postępowanie nr 58/ZP/17»
  Dostawa krzeseł konferencyjnych i stołu prezydialnego dwuczęściowego – II części
  08-12-2017
 • Nr referencyjny: 22/P1/17»
  Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby organizacji Konferencji Oficerów Sztabowych Komitetu Narodowych Sił Rezerwowych NRFC (NATO),
  06-12-2017
 • Nr referencyjny: 04/2017/PRASA/WR»
  Dostawa prasy krajowej w wersji elektronicznej do komorek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2018 roku
  04-12-2017