bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 19/ZP/17»
  Wykonanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (uzgodnień) do montażu, dostarczenie do miejsca montażu (nowa siedziba NATO w Brukseli, Belgia, przy Boulevard Léopold III), montaż, iluminacja, serwisowanie (konserwacja, naprawa, wymiana zużytych elementów) w okresie gwarancji, oświetlanej od zewnątrz gwiazdy NATO, zamontowanej w układzie pionowym (równoległym do ściany).
  18-05-2017
 • Postępowanie nr 3/ZP/17 »
  Usługa polegająca na codziennym dostępie do prowadzonego w sposób ciągły Codziennego Serwisu Informacyjnego wraz z archiwum
  17-03-2017
 • Postępowanie nr 5/ZP/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na badanie sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2016 r.
  23-02-2017
 • Postępowanie nr 1/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VII części
  08-02-2017
 • Postępowanie nr 2/ZP/17»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych
  30-01-2017
 • Postępowanie nr 64/ZP/16»
  Pogwarancyjne wykonywanie usług związanych z doraźną naprawą i modernizacją sprzętu informatyki oraz naprawą sprzętu kserograficznego – II części
  23-01-2017
 • Postępowanie nr 63/ZP/16»
  Przeprowadzenie szkolenia obronnego kierowniczej kadry administracji rządowej i samorządowej oraz osób wskazanych w Rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 1829)
  21-12-2016
 • Postępowanie nr 66/ZP/16»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – III części
  12-12-2016
 • Nr referencyjny: 04/2016/PRASA/WR»
  Dostawa prasy krajowej w wersji elektronicznej do komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w 2017 roku
  01-12-2016