bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zakończone postępowania - najnowsze:
 • Postępowanie nr 10/DWSZdr/17»
  Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby organizacji Dorocznej Konferencji Psychologicznej pn. 20-lecie wojskowej psychologii społecznej
  13-06-2017
 • Nr referencyjny: 22/ZP/17»
  Wykonanie usługi transportowej w zakresie przewozu dzieci autobusem szkolnym wraz z kierowcą w roku szkolnym 2017/2018 oraz przez dwa dni w roku szkolnym 2016/2017 (27 i 28 czerwca 2017 roku). Dzieci podczas transportu na trasie: miejsce zbiórki w Brunssum – szkoła międzynarodowa United World Collage w Maastricht (UWC Maastricht)
  06-06-2017
 • Postępowanie nr 11/ZP/17»
  Organizacja stoiska promocyjnego MON podczas targów przemysłu obronnego w 2017 roku
  26-05-2017
 • Nr referencyjny: 19/ZP/17»
  Wykonanie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń (uzgodnień) do montażu, dostarczenie do miejsca montażu (nowa siedziba NATO w Brukseli, Belgia, przy Boulevard Léopold III), montaż, iluminacja, serwisowanie (konserwacja, naprawa, wymiana zużytych elementów) w okresie gwarancji, oświetlanej od zewnątrz gwiazdy NATO, zamontowanej w układzie pionowym (równoległym do ściany).
  18-05-2017
 • Postępowanie nr 3/ZP/17 »
  Usługa polegająca na codziennym dostępie do prowadzonego w sposób ciągły Codziennego Serwisu Informacyjnego wraz z archiwum
  17-03-2017
 • Postępowanie nr 65/ZP/16»
  Wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie elewacji budynku nr 3 i 4 wraz z wykonaniem robót towarzyszących przy ul. Rakowieckiej 4A w Warszawie
  14-03-2017
 • Postępowanie nr 5/ZP/17»
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na badanie sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2016 r.
  23-02-2017
 • Postępowanie nr 1/ZP/17»
  Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VII części
  08-02-2017
 • Postępowanie nr 2/ZP/17»
  Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych
  30-01-2017