bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Zamówienia do 30.000 euro - rok: 2018
  • Nr referencyjny: 3/DEKiD/2018»
    dostawa kwiatów na patriotyczne uroczystości wojskowe, realizowana na terenie Warszawy i w jej najbliższych okolicach
    05-02-2018
  • Nr referencyjny: 1/DA/2018»
    Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla 8 budynków znajdujących się w zarządzie urzędu MON zlokalizowanych w kompleksach wojskowych przy ul. Klonowej 1 i 2 w Warszawie
    10-01-2018