bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 30/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania „Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną” na lotnisku w Dęblinie
  14-08-2018
 • Nr referencyjny: 29/U/2018»
  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont budynku nr 35” na terenie kompleksu wojskowego w m. Grójec.
  09-08-2018
 • Nr referencyjny: 28/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Aktualizacja oznakowania pionowego pola naziemnego ruchu lotniczego" na lotnisku Mińsk Mazowiecki.
  08-08-2018
 • Nr referencyjny: 26/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Remont budynku nr 35” na terenie kompleksu wojskowego w m. Grójec
  19-07-2018
 • Nr referencyjny: 27/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Aktualizacja oznakowania pionowego pola naziemnego ruchu lotniczego" na lotnisku Mińsk Mazowiecki
  18-07-2018
 • Nr referencyjny: 25/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Dostosowanie obiektu Centrum Symulatorów JW. 4929 do funkcjonowania symulatora lotu PZL 130 ORLIK TC-II GARMIN” na lotnisku w Dęblinie
  16-07-2018
 • Nr referencyjny: 24/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu” na lotnisku Łask
  11-07-2018
 • Nr referencyjny: 23/U/2018»
  Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie wykonania systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego w ramach zadania „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów na dachu Sztabu” na lotnisku Łask
  06-07-2018
 • Nr referencyjny: 22/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Dostosowanie obiektu Centrum Symulatorów JW. 4929 do funkcjonowania symulatora lotu PZL 130 ORLIK TC-II GARMIN” na lotnisku w Dęblinie.
  26-06-2018