bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 29/U/2017»
  Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach zadania „Budowa ogrodzenia składu MPS wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz zadania „Budowa instalacji ochrony elektronicznej MPS” na lotnisku Kraków-Balice.
  12-09-2017
 • Nr referencyjny: 28/U/2017»
  Wykonanie robót budowalnych w ramach zadań „Budowa ogrodzenia składu MPS wraz z niezbędną infrastrukturą” oraz „Budowa instalacji ochrony elektronicznej MPS” na lotnisku Kraków-Balice
  07-09-2017
 • Nr referencyjny: 27/U/2017»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu" w Łasku.
  31-08-2017
 • Nr referencyjny: 26/U/2017»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Przygotowanie infrastruktury na potrzeby symulatora samolotu Orlik PZL-130 TC-II poprzez adaptację istniejącego pomieszczenia w budynku symulatorów” na terenie lotniska w Dęblinie.
  29-08-2017
 • Nr referencyjny: 22/U/2017»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Modernizacja nawierzchni w umocnionej strefie rozśrodkowania” na lotnisku w Mińsku Mazowieckim
  16-08-2017
 • Nr referencyjny: 24/U/2017»
  Wykonanie robót budowlanych w tym montaż, podłączenie i uruchomienie oraz dostawa urządzeń w ramach zadania „Budowa stanowiska opróżnienia odkurzaczy i magazynu środków odladzających” na lotnisku w Łasku
  11-08-2017
 • Nr referencyjny: 23/U/2017»
  Wykonanie usługi polegającej na nasadzeniu i pielęgnacji drzew w ramach zadania 51423 na terenie kompleksu w Legionowie
  10-08-2017
 • Nr referencyjny: 21/U/2017»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w branżach; sanitarnej i elektrycznej w ramach zadania "Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną" na lotnisku Dęblin
  26-07-2017
 • Nr referencyjny: 20/U/2017»
  Przebudowa fundamentów wyciągników elektrycznych zamykających bramy hangarów oraz wykonanie robót obejmujących dostosowanie szaf elektrycznych zasilających powyższe bramy wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji uprawniających do wykonania ww. robót w ramach zadania "Modernizacja nawierzchni w umocnionej strefie rozśrodkowania" na lotnisku w Mińsku Mazowieckim
  14-07-2017