bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 12/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach zadania "Budowa hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem oraz spadochroniarnią" na terenie lotniska w Dęblinie, branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej
  19-04-2018
 • Nr referencyjny: 11/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach zadania "Budowa hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem oraz spadochroniarnią" na terenie lotniska w Dęblinie, branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
  11-04-2018
 • Nr referencyjny: 10/U/2018»
  Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego w zakresie wykonania systemu odwodnienia kompleksu sportowo - kondycyjnego w ramach zadania „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów na dachu Sztabu” na lotnisku Łask
  06-04-2018
 • Nr referencyjny: 9/U/2018»
  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynków w ramach zadania „Budowa budynku LCN, wartowni oraz biura przepustek wraz z rozbudową systemów ochrony kompleksu” na kompleksie wojskowym w Legionowie
  04-04-2018
 • Nr referencyjny: 8/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w tym montaż, podłączeniei uruchomienie oraz dostawa urządzeń w ramach zadania „Montaż dystrybutorów środka odladzającego” na lotnisku w Łasku
  23-03-2018
 • Nr referencyjny: 7/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu” na lotnisku Łask
  23-03-2018
 • Nr referencyjny: 4/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi branży: teletechnicznej, elektrycznej i sanitarnej w ramach zadania „Budowa kompleksowego systemu ochrony lotniska” na lotnisku w Dęblinie
  02-02-2018
 • Nr referencyjny: 3/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Budowa kompleksowego systemu ochrony lotniska” na lotnisku w Dęblinie
  02-02-2018
 • Nr referencyjny: 5/U/2018»
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Montaż dystrybutorów środka odladzającego” na lotnisku w Łasku
  31-01-2018