bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
12 Terenowy Oddział Lotniskowy w Warszawie - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 20/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przygotowanie infrastruktury na posadowienie NDB” na lotnisku w Łasku.
  08-06-2018
 • Nr referencyjny: 18/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu” na lotnisku Łask
  06-06-2018
 • Nr referencyjny: 19/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask w branżach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej
  06-06-2018
 • Nr referencyjny: 16/U/2018»
  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie wykonania systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego w ramach zadania "Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów na dachu sztabu" na lotnisku Łask
  21-05-2018
 • Nr referencyjny: 15/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Modernizacja drogi startowej wraz z przebudową urządzeń pomocniczych” na lotnisku Łask w branżach: drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i teletechnicznej
  21-05-2018
 • Nr referencyjny: 13/U/2018»
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów technicznych na dachu sztabu" na lotnisku Łask
  30-04-2018
 • Nr referencyjny: 14/U/2018»
  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie wykonania systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego w ramach zadania "Wykonanie systemu odwodnienia kompleksu sportowo-kondycyjnego wraz z montażem pomostów na dachu sztabu" na lotnisku Łask
  27-04-2018
 • Nr referencyjny: 12/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach zadania "Budowa hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem oraz spadochroniarnią" na terenie lotniska w Dęblinie, branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej
  19-04-2018
 • Nr referencyjny: 11/U/2018»
  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektowo-kosztorysową w ramach zadania "Budowa hangaru obsług technicznych wraz z zapleczem oraz spadochroniarnią" na terenie lotniska w Dęblinie, branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.
  11-04-2018