bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 15/01/ZP/2018»
  Organizacja mistrzostw DG RSZ-2 w tenisie stołowym, OSF i biegu patrolowym
  17-01-2018
 • Nr referencyjny: 14/01/ZP/2018»
  Konserwacja kabin prysznicowych, budynek nr 33 al. Wojska Polskiego 250 Szczecin
  12-01-2018
 • Nr referencyjny: 01-ZP-01-18»
  Usługa szkoleniowa w zakresie prowadzenia kursów języka angielskiego dla żołnierzy zawodowych według STANAG oraz kursu języka francuskiego
  02-01-2018
 • Nr referencyjny: 547/12/ZP/2017»
  Usługi stomatologiczne
  29-12-2017
 • Nr referencyjny: 100-ZP-12-17»
  Wykonanie kompleksowych usług pralniczych i drobnych usług krawieckich na rzecz 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie
  27-12-2017
 • Nr referencyjny: 97-ZP-12-17»
  Usługa odbioru i utylizacji odpadów gastronomicznych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz medycznych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego
  15-12-2017
 • Nr referencyjny: 96-ZP-12-17»
  Usługi polegające na sprawdzaniu stanu technicznego przewodów kominowych: spalinowych, dymowych i wentylacyjnych oraz ich czyszczenie i udrażnianie w budynkach na terenie obiektów wojskowych zlokalizowanych w rejonie odpowiedzialności 15 WOG Szczecin
  14-12-2017
 • Nr referencyjny: 528/12/ZP/2017»
  Usługa konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego
  14-12-2017
 • Nr referencyjny: 520/12/ZP/2017»
  Usługa konserwacji urządzeń instalacji przeciwpożarowych, oddymiania i sygnalizacji pożaru „SAP” zainstalowanych w kompleksach wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 WOG Szczecin
  08-12-2017