bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 20/2017»
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu budynku nr 46 w kompleksie wojskowym w Szerokim Borze, 2 RBLOG Skład Szeroki Bór
  20-03-2017
 • Nr referencyjny: 21/2017»
  Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w kompleksach koszarowych przy ul. Nowowiejskiej 20 i przy ul. Moniuszki 7 w Giżycku
  15-03-2017
 • Nr referencyjny: 18/2017»
  Wykonanie usługi napraw bieżących sprzętu samochodowego, maszyn inżynieryjnych i pojazdów specjalnych
  14-03-2017
 • Nr referencyjny: 19/2017»
  Dostawa materiałów administracyjno – biurowych, papieru, sprzętu biurowego na rzecz 24 wojskowego oddziału gospodarczego
  14-03-2017
 • Nr referencyjny: 22/2017»
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegającą na remoncie budynku nr 53 na terenie JW. 2568 w Węgorzewie oraz opracowania dokumentacji i wykonania robót na jej podstawie
  13-03-2017
 • Nr referencyjny: 13/2017»
  Dostawa sprzętu gospodarczego, sprzętu do zabezpieczenia obiektów i informacji oraz części zamiennych do myjni pojazdów
  07-03-2017
 • Nr referencyjny: 23/2017»
  Usługa szkolenia w zakresie nauki języka angielskiego i języka dari dla żołnierzy zawodowych Jednostek Wojskowych będących na zaopatrzeniu 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku.
  06-03-2017
 • Nr referencyjny: 16/2017»
  Konserwacja infrastruktury nadbrzeżnej kompleksie szkoleniowym JW. 3797 w m. Antonowo gm. Giżycko
  06-03-2017
 • Nr referencyjny: 17/2017»
  Remont pomieszczeń wewnętrznych w budynku nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 20 w Giżycku
  02-03-2017