bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 054/17»
  Zakup i dostawa oprogramowania komputerowego dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
  21-11-2017
 • Nr referencyjny: 055/17»
  Zakup bonów, talonów, kart podarunkowych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
  14-11-2017
 • Nr referencyjny: 052/17»
  Zakup i dostawa papieru kserograficznego z przeznaczeniem dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
  06-11-2017
 • Nr referencyjny: 051/17»
  Zakup bonów, talonów, kart podarunkowych dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063
  23-10-2017
 • Nr referencyjny: 047/17»
  Naprawa, konserwacja i usuwanie awarii instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i wentylacji mechanicznej wewnątrz budynków na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
  18-10-2017
 • Nr referencyjny: 050/17»
  Usługa załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pokonsumpcyjnych oraz medycznych z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
  12-10-2017
 • Nr referencyjny: 050/17»
  Dozór i ochrona mienia kompleksu wojskowego Nr 7046 Jednostki Wojskowej 2063 przy ul. Radiowej 2
  04-10-2017
 • Nr referencyjny: 049/17»
  Zakup i dostawa produktów mrożonych dla Jednostki Wojskowej Nr 2063 i Domu Emeryta Wojskowego
  29-09-2017
 • Nr referencyjny: 046/17»
  Naprawa, konserwacja i usuwanie awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania oraz gazowych na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
  29-09-2017