bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa - najnowsze:
 • Nr referencyjny: 017/17»
  Sprzątanie powierzchni wewnętrznych i powierzchni zewnętrznych w kompleksie wojskowym przy ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie
  28-03-2017
 • Nr referencyjny: 016/17»
  Okresowe pomiary elektryczne w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
  21-03-2017
 • Nr referencyjny: 011/17»
  Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063
  16-03-2017
 • Nr referencyjny: 015/17»
  Usługa wycinki, pielęgnacji drzew, karczowania i frezowania pni drzew, nasadzeń drzew oraz krzewów ozdobnych
  13-03-2017
 • Nr referencyjny: 012/17»
  Zakup i dostawa wentylatorów i klimatyzatorów przenośnych dla jednostek organizacyjnych będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063
  09-03-2017
 • Nr referencyjny: 014/17»
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie napraw, konserwacji i remontów obiektów na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063
  09-03-2017
 • Nr referencyjny: 013/17»
  Nadzór nad technicznymi systemami zabezpieczenia oraz dozór i ochrona mienia w Warszawie
  08-03-2017
 • Nr referencyjny: 010/17»
  Remont elewacji budynku nr 89 w kompleksie wojskowym nr 6045, ul. Radiowa 2 Warszawa
  21-02-2017
 • Nr referencyjny: 007/17»
  Wymiana okien witrynowych oraz remont cokołu budynku nr 2 na terenie kompleksu 3598 przy Pl. Piłsudskiego 4 w Warszawie
  14-02-2017