bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 6021 Warszawa - najnowsze:
  • Numer referencyjny: 18/2017/DOiB/INFR»
    Usługa konserwacji, przeglądów, napraw awaryjnych, wymiany, montażu i demontażu technicznych urządzeń wspomagających ochronę obiektów (TUWOO) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu
    06-02-2017
  • Nr referencyjny: 01/2016/DOiB/INF»
    Konserwacje, naprawy awaryjne, wymiana, montaż i demontaż technicznych urządzeń wspomagających ochronę (TUWO) dla Jednostki Wojskowej Nr 6021 oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu
    18-01-2016